صفحه اصلی » کاتالوگ
ایران English Български Руский Deutsch České Türk

FA

     
  بالابرهای سیم بکسلی برقی سری T PDF 5/68 ميجابايت
  بالابرهای سیم بکسلی برقی سری MT PDF 7/02 ميجابايت
  بالابرهای سیم بکسلی برقی ضد انفجاری سری BT PDF 6/18 ميجابايت
  بالابرهای سیم بکسلی برقی ضد انفجاری سری BMT PDF 6/33 ميجابايت
  انواع جرثقیل PDF 4/50 ميجابايت
  الكتروموتورهای مجهز به ترمز PDF 5/57 ميجابايت
  موتور گیربکس PDF 6/94 ميجابايت
  الکتروموتورهای القایی سه فاز PDF 3/07 ميجابايت

EN

     
  Electric wire rope hoists T series PDF 2.27 Mb
  Electric wire rope hoists MT series PDF 3.00 Mb
  Explosion-proof electric wire rope hoists BT series PDF 2.01 Mb
  Explosion-proof electric wire rope hoists BMT series PDF 3.02 Mb
  Cranes PDF 1.59 Mb
  Brake electric motors PDF 2.61 Mb
  Geared motors PDF 4.79 Mb
  Three-phase induction electric motors PDF 2.59 Mb

BG

     
  Въжени електротелфери серия Т PDF 2.14 Mb
  Въжени електротелфери серия MТ PDF 3.04 Mb
  Взривозащитени въжени електротелфери серия ВТ PDF 2.02 Mb
  Взривозащитени въжени електротелфери серия ВМТ PDF 3.04 Mb
  Товароподемни кранове PDF 1.57 Mb
  Електродвигатели със спирачка PDF 2.54 Mb
  Моторредуктори PDF 4.77 Mb
  Трифазни асинхронни електродвигатели PDF 2.49 Mb

RU

     
  Канатные электротельферы серия T PDF 1.88 Mb
  Канатные электротельферы серия MT PDF 2.48 Mb
  Взрывозащищенные электротельферы серия ВT PDF 1.68 Mb
  Взрывозащищенные электротельферы серия ВМT PDF 2.55 Mb
  Грузоподъемные краны PDF 1.29 Mb
  Электродвигатели с тормозом PDF 2.25 Mb
  Моторредукторы PDF 3.58 Mb
  Трехфазньіе асинхронньіе электродвигатели PDF 2.61 Mb

DE

     
  Elektroseilzüge Serie T PDF 1.93 Mb
  Elektroseilzüge Serie MT PDF 2.51 Mb
  Explosionsgeschützte Elektroseilzüge Serie BT PDF 1.78 Mb
  Explosionsgeschützte Elektroseilzüge Serie BMT PDF 2.67 Mb
  Lasthebekräne PDF 1.34 Mb
  Elektromotoren Mit Bremse PDF 2.47 Mb
  Motorgetriebe PDF 3.66 Mb
  Drehstrom-asynchronmotoren PDF 2.51 Mb

CZ

     
  Elektrických lanových kladkostrojů Série T PDF 1.87 Mb
  Elektrických lanových kladkostrojů Série MТ PDF 2.67 Mb
  Nevýbušné provedení elektrických lanových ladkostrojů
Série ВТ
PDF 1.72 Mb
  Nevýbušné provedení elektrických lanových ladkostrojů
Série ВМТ
PDF 2.75 Mb
  Jeřábů PDF 1.49 Mb
  Katalog elektromotory s brzdou PDF 2.68 Mb
  Převodové motory PDF 4.17 Mb
  Třífázový asynchronní elektromotory PDF 2.45 Mb

TR

     
  Halatli elektrikli vinçler seri T PDF 1.90 Mb
  Halatli elektrikli vinçler seri MT PDF 2.53 Mb
  Patlamadan korunan halatli elektrikli vinçler seri BT PDF 1.81 Mb
  Patlamadan korunan halatli elektrikli vinçler seri BMT PDF 2.74 Mb
  Yük kaldirma vinçleri PDF 1.40 Mb
  Frenli elektrik motorlari PDF 2.46 Mb
  Motorredüktörler PDF 3.69 Mb
  Üç fazlı asenkron motorlar PDF 2.38 Mb
تولید بالابر های الکتریکی، موتورهای الکتریکی، جرثقیل و قطعات جرثقیل

محصولات

تماس با ما

شرکت “بالکانسکو اِخو“
تلفن: 35967302220+
فاکس: 35967302375+
مبایل: 359885000555+ ;359888223344+
E-mail: balkanskoeho@abv.bg

محمدحسین عزیزی
نماینده انحصاری جرثقیلهای سقفی برند بالکانسکو اکو بلغارستان در ایران
تلفن همراه: ٠٩١٢٥٠٣٨٨۶۴
تلفن ثابت: ۶۶٢۶٣١٧۴-۶۶٢٥۴١٣٢-٠٢١
فکس: ۶۶٢۶٨٢١٠-٠٢١
ایمیل: kavosh.sanatbaran@gmail.com